Klinik Rehber ve Protokolleri
09 Ağustos 2022

         Klinik rehber ve protokoller, sağlık olgularının yönetiminde kanıta dayalı iyi klinik uygulamaları tanımlamayı, hasta bakım ve güvenlik standartlarını belirlemeyi, etkili ve sürdürülebilir stratejilerin seçiminde tüm sağlık profesyonellerine rehberlik etmeyi hedeflemektedir.    

Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı SKS Hastane (Sürüm 6.1) KKU06.02 “Hastane tarafından belirlenen hasta bakım prosedürleri ve ulusal ya da hastane tarafından kabul edilmiş klinik protokollerin uygulanma durumu denetlenmelidir.” standardı gereği güncel klinik protokollerin, klinisyen hekimler tarafından takibinin yapılması için, HBYS- Kalite Yönetim Sistemi-Klinik Kalite Rehberleri-Klinik Protokoller sayfasına yüklenmiştir. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma, Geliştirme ve Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Dairesi Başkanlığı web sayfası https://shgm.saglik.gov.tr/TR-32374/arastirma-gelistirme-ve-saglik-teknolojisi-degerlendirme-dairesi-baskanligi.html  bağlantı linkinden güncel protokollere erişim sağlanabilmektedir. Tüm klinisyen hekimlerin klinik protokolleri takip ederek çalışmalarını yürütmesi rica olunur.