Çocuk Cerrahisi
24.04.2024

1 adet çocuk cerrahisi polikliniği ve haftanın 3 günü yanık ve yara bakım polikliniği mevcuttur. Haftanın 2 günü çocuk cerrahisi kliniğinin planlı ameliyatları gerçekleştirilir. 24 saat kesintisiz hizmet verilmektedir.

Hergün 08:00-08:30 saatleri arası uzman hekimler ve hemşireler ile servis viziti yapılır.16:00-16:30 arasında geceki nöbetçi ekibe devredilir.


İdari ve Eğitim Sorumlusu

Doç. Dr. Sefa SAĞ


Doktor Listesi

Uzm.Dr.

Furkan Adem CANBAZ (Çocuk Üroloji)

Uzm.Dr.

Gonca GERÇEL

Uzm.Dr.Eda ÇINGI


Asistan Doktor Listesi

Asst. Dr.

Yağmur SÖNMEZ

Asst. Dr.

Esma Karadeniz GÜNGÖRMEZ


Başlıca Çocuk Cerrahisi Hastalıkları ve Yapılan Ameliyatlar

Çocuk Ürolojisi

 • Böbrek büyümesi (Hidronefroz)
 • Reflü (Vezikoüretral reflü)
 • Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları
 • Penis şekil bozuklukları ve anomalileri (Hipospadias, Epispadias, Üretrel Kordi)
 • Üriner sistem taşları

Yenidoğanın Cerrahi Hastalıkları

 • Yemek borusunun doğumsal yokluğu, gelişimsel hataları(Özofagus atrezisi)
 • Doğumsal mide, oniki parmak bağırsağı, ince bağırsak ve kalın bağırsağın yokluğu veya tıkanıklığı
 • Diyaframın olmamasına bağlı barsakların göğüs kafesinde yer alması ve akciğerlerin yetersiz gelişimi (Konjenital Diafragma Hernisi)
 • Doğumsal makat darlığı veya yokluğu (Anorektal malformasyonlar)
 • Prematüreliğe bağlı gelişen hastalıkların cerrahi tedavisi
 • Karın duvarının olmamasına bağlı barsakların karın dışında yer alması (Omfalosel ve Gastroşizis)

Sindirim Sistemi Cerrahi Hastalıkları

 • Yemek borusunun darlıkları, yanıcı ve yakıcı madde içimine bağlı oluşan hastalılar (Korozif Ösofajit)
 • Mide çıkışı darlığı(Pilor stenozu), tıkanıklık ve ülser hastalığı
 • Gastroözofagial reflü hastalığı ve komplikasyonları
 • İnce barsakların tıkanıklığı, polip hastalığı, inflamatuar barsak hastalıkları
 • Apandisit
 • Doğumsal barsak sinirlerinin gelişim bozukluğuna bağlı genişlemiş kalın barsak (Hirschprung Hastalığı)
 • Kabızlık, makatta çatlak ve fistül oluşumu
 • Kasık fıtığı, göbek fıtığı
 • Karaciğer kist, abse ve tümörleri
 • Safra yollarının doğumsal yokluğu, kistik genişlemesi ve taş hastalığı(Kolesistektomi)
 • Pankreas kistleri ve tümörleri
 • Dalak hastalıkları ve kan hastalıklarında dalak çıkarılması(Splenektomi)

Solunum Sistemi Cerrahi Hastalıkları

 • Doğumsal akciğer hastalıkları, kistleri
 • Akciğer enfeksiyonlarına bağlı gelişen abse ve ampiyemin tedavisi
 • Soluk borusunun doğumsal hastalıkları
 • Soluk borusuna yabancı cisim kaçması ve bronkoskopik girişimler
 • Göğüs boşluğunda kan ya da hava birikmesi (Pnömotoraks, hemotoraks)
 • Göğüs kafesinin deformiteleri (kunduracı göğüs, güvercin göğüs)

Çocuklarda Travma

 • Trafik kazaları
 • Düşme, darp ve buna benzer genel vücut travmaları
 • Kesici, delici, karın, göğüs travmaları

Çocukluk Çağında Kanser Hastalıkları ve Cerrahi Tedavileri

 • Böbrek tümörleri (Wilms tümörü)
 • Sinir elemanları kaynaklı tümörler(Nöroblastom)
 • Yumuşak doku tümörleri
 • Lenf bezi tümörleri
 • Karaciğer tümörleri
 • Akciğere yayılan tümörlerin cerrahi tedavisi
 • Over, testis (yumurtalık) tümörleri

Çocuklarda Baş Boyun Cerrahisi

 • Boyun kitleleri
 • Doğumsal boyun kistleri ve sinüsleri
 • Genitoüriner sistem hastalıkları
 • kendini labial
 • hipospadias
 • Vezikoüreteral reflü
 • Pelviüreterik obstrüksiyon(UPJ)