Dr. Öğr. Üyesi Elif Serap ESEN
16 Mayıs 2023

IMG_0446.JPG

Dr.Öğr.Üyesi Elif Serap ESEN

    2002-2008 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim görüp pratisyen hekim olarak mezun olmuştur. İlk atama yeri olan Şırnak Uludere Uzungeçit Sağlık Ocağı’nda Kasım 2008-Aralık 2008 tarihlerinde çalışmıştır. Aralık 2009- Nisan 2012 yılları arasında Konya’da farklı bölgelerde sağlık ocağında,  acil sağlık hizmet istasyonunda ve acil serviste görev yapmıştır. 2012-2013 yılları arasında University of Michigan Comprehensive Cancer Center(Wicha Lab)’da gönüllü olarak çalışmalara katılmıştır. 2013 yılında İstanbul İl Ambulans Komuta Merkezi’nde görev almıştır. Aralık 2013- Şubat 2017 tarihleri arasında İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi;  Aile Hekimliği Kliniği’nde uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Mart 2017 yılında İstanbul Kadıköy Toplum Sağlığı Merkezi’nde görev yapmıştır.  Nisan 2017- Haziran 2018 tarihleri arasında İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü’nde çalışmıştır. Temmuz 2018- Haziran 2021 tarihlerinde Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde poliklinik, sigara bıraktırma polikliniği ve erişkin aşılama polikliniklerinde hizmet vermiştir. Haziran 2021 tarihinde başasistanlık sınavı sonucunda Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği’nde başasistan olarak görevine devam etmiştir. Mart 2023’de Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Sancaktepe Şehit Prof.Dr.İlhan Varank Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Aile Hekimliği Klinği’nde Doktor Öğretim Üyesi  olarak göreve başlamıştır.

   Bilimsel faaliyet olarak; ulusal ve uluslararası çok sayıda kongre, kurs ve toplantıya katılmıştır. 4 adet kaleme aldığı tıbbi kitap bölümü ve 1 adet basılı İngilizce’den çeviri kitap bölümü mevcuttur. Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği üyesidir. Yabancı dili, İngilizce’dir. Evli ve iki çocuk annesidir.