Aile Hekimliği
30.11.2023

Aile Hekimliği Kliniği

Tarihçe:

Aile hekimi yaş, cinsiyet, hastalık ayırt etmeksizin bireysel kapsamlı sürekli bütüncül sağlık hizmeti veren, tıp fakültesinden mezun olduktan sonra uzmanlık eğitimi almış birinci basamak hekimidir.

Aile Hekimliği Kliniği Olarak;

  • Ülkemizde yaşayan herkesin birinci basamak sağlık gereksinimlerini karşılayabilecek nitelikte aile hekimliği uzmanları yetiştirmek,
  • Toplumumuzun gereksinimlerine uygun sağlık hizmeti sunumu konusunda birinci basamağa yönelik tıbbi araştırmalar yapmak,
  • Birinci basamakta çalışan hekimlerin sürekli tıp eğitimi bağlamında eğitimlerine katkı sağlamak,
  • Sonuç olarak Türkiye'de yaşayan herkesin mümkün olan en iyi birinci basamak sağlık hizmeti alabilmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz.

Türkiye’de Aile Hekimliği

Aile Hekimliği Uzmanlığı 5 Temmuz 1983 tarihinde Tababet Uzmanlık Tüzüğünde yer almıştır ve ilk Aile Hekimliği Anabilim Dalı 1984 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde kurulmuştur. Uzmanlık Eğitimine ise ilk olarak 1985 yılında Ankara, İstanbul, İzmir’de Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim Hastanelerinde başlanmıştır. 

Klinik İdari Sorumlu
Dr. Öğr. Üyesi Elif Serap ESEN
Eğitim Sorumlusu
Doç. Dr. Hasan Hüseyin MUTLU

Doktor Listesi
Uzm.Dr. Fidan Canan Çelik YAĞAN
Uzm.Dr. Hüseyin ARSLAN
Uzm.Dr. Aynur ÖZDEMİR
Uzm.Dr. Meryem Seda ÜSTÜN
Uzm.Dr. Elif GEDİK BAŞARAN