Ziyaretçilerin Uyması Gereken Kurallar
04.03.2021

  • Yanık Ünitesi, Çocuk Kliniği ve bulaşıcı hastalıkla yatan hasta servislerine ziyaretçi kabulü yapılmamaktadır. Yoğun Bakım Ünitesi için 13:00-14:00, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi için 11:00-12:00/ 18:00-19:00 saatleri arasında sadece babalar için, anneler ise her 3 saatte bir emzirmek için üniteye alınmaktadır. Koroner Yoğun Bakım Ünitesi’nde 13:30-14:30 saatleri arasında her hasta için 1 kişi 5 dk, KVC Yoğun Bakım Ünitesi’nde 14:00-15:00 saatleri arasında her hasta için 1 kişi 5 dk, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nde 13:00-13:30 bilgilendirme saati 13:30-14:00 saatleri arasında her hasta için 5 dk anne ve babalar, KVC Servisi 13:00-15:00 saatleri arasında, Çocuk Cerrahi Servisi 13:00-14:00 saatleri arasında sadece anne babaların ziyareti gerçekleştirilmektedir.  Diğer kliniklere ziyaret saatleri her gün 13:00-15:00 ve 19:00-20:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.
  • Her hasta için aynı anda iki (2) kişiden fazla ziyaretçi kabul edilmemektedir. Servislerde ziyaret süresi 15 dakikayı geçmemelidir. 
  • Bebekler ve 12 yaşından küçük çocukların sağlığını korumak amacıyla ziyaretçi olarak getirilmemelidir.
  • Enfeksiyon riskini önlemek amacıyla, ziyaretçiler hasta yataklarına oturmamalı ve hasta eşyalarını kullanmamalıdır. Ziyaretçiler hasta odasına girerken ve çıkarken el dezenfektanı kullanılmalıdır.
  • Hastanın sağlığı açısından sakıncalı olabilecek durumlarda hastaya ziyaretçi yasağı konulabilir ve ziyaret doktorun iznine bağlı olabilir.
  • Grip, nezle gibi bulaşıcı bir hastalığınız varsa hasta ziyareti yapılmaması gerekmektedir.
  • Ziyaret saatleri dışında hasta yatışının gerçekleştiği durumlarda en fazla iki hasta yakınının hastaya yardımcı olmasına izin verilir. Yatışı takiben 30 dakika için bir refakatçi dışında hasta yakınlarının odadan ayrılmasına özen gösterilmelidir.
  • Çocuk hastaların kardeş ve arkadaşları tarafından ziyaret edilebilmesi için;
  • Çocuk Servisi’nde; bulaşıcı hastalığı olmayan çocuk hastalar, 7 yaş üzeri akut ya da kronik hastalığı olmayan çocuklar tarafından ziyarette bulunabilirler.
  • Çocuk Cerrahi Servisi’nde; hastaların katater ve açık yaraları sebebiyle ziyaretçi kabul edilemez.
  • Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nde; travmatik olmayan(2. Düzey fakat entübe veya trakeostomili olmayan)hastaların kardeş ve arkadaşları tarafından 10 dk’yı geçmeyecek şekilde ziyarette bulunabilirler.
  • Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde; 5 yaş üzeri çocuklar bir seferde en fazla iki kardeş olmak üzere anne veya babadan en az birinin refakatinde her gün ve/ veya belirlenen günlerde hastane yönetimi tarafından belirlenmiş bir saatte 5 dk’yı geçmeyecek şekilde ziyarette bulunabilirler.
  • Hasta ziyaretçi ve refakatçi kuralları hasta/ hasta yakınına hastanın yatışı yapıldığında eğitim verilerek Hasta ve Ailesinin Eğitimi Kayıt Formu’na kaydedilir. Ayrıca hasta odalarında bulunan Yatan Hasta/ Hasta Yakını Broşürü ile hastalara duyurulur.