Güncel içerikli etkin eğitimler, meslekte geniş bilgi tabanına dayalı beceri ile hastanın gereksinimlerine beklenenin de ötesinde hizmet sağlayan rollerine ve sorumluluklarına yenilikler getirir.
22 Ekim 2021Güncel içerikli etkin eğitimler, meslekte geniş bilgi tabanına dayalı beceri ile hastanın gereksinimlerine beklenenin de ötesinde hizmet sağlayan rollerine ve sorumluluklarına yenilikler getirir.
Acil Bakım Hemşireliği sertifikalı eğitim programızda 3.haftamız.