Çocuk Cerrahisi
07 Kasım 2022

1 adet çocuk cerrahisi polikliniği ve haftanın 3 günü yanık ve yara bakım polikliniği mevcuttur. Haftanın 2 günü çocuk cerrahisi kliniğinin planlı ameliyatları gerçekleştirilir. 24 saat kesintisiz hizmet verilmektedir.

Hergün 08:00-08:30 saatleri arası uzman hekimler ve hemşireler ile servis viziti yapılır.16:00-16:30 arasında geceki nöbetçi ekibe devredilir.


İdari ve Eğitim Sorumlusu
*Dr. Öğr. Görevlisi Sefa SAĞ


Doktorlarımız


Uzmanlık Öğrencileri
Asst. Dr. Yağmur SÖNMEZ
Asst. Dr. Esma Karadeniz GÜNGÖRMEZ

Başlıca Çocuk Cerrahisi Hastalıkları ve Yapılan Ameliyatlar

Yenidoğanın Cerrahi Hastalıkları

 • Yemek borusunun doğumsal yokluğu, gelişimsel hataları(Özofagus atrezisi)
 • Doğumsal mide, oniki parmak bağırsağı, ince bağırsak ve kalın bağırsağın yokluğu veya tıkanıklığı
 • Diyaframın olmamasına bağlı barsakların göğüs kafesinde yer alması ve akciğerlerin yetersiz gelişimi (Konjenital Diafragma Hernisi)
 • Doğumsal makat darlığı veya yokluğu (Anorektal malformasyonlar)
 • Prematüreliğe bağlı gelişen hastalıkların cerrahi tedavisi
 • Karın duvarının olmamasına bağlı barsakların karın dışında yer alması (Omfalosel ve Gastroşizis)

  Sindirim Sistemi Cerrahi Hastalıkları

 • Yemek borusunun darlıkları, yanıcı ve yakıcı madde içimine bağlı oluşan hastalılar (Korozif Ösofajit)
 • Mide çıkışı darlığı(Pilor stenozu), tıkanıklık ve ülser hastalığı
 • Gastroözofagial reflü hastalığı ve komplikasyonları
 • İnce barsakların tıkanıklığı, polip hastalığı, inflamatuar barsak hastalıkları
 • Apandisit
 • Doğumsal barsak sinirlerinin gelişim bozukluğuna bağlı genişlemiş kalın barsak (Hirschprung Hastalığı)
 • Kabızlık, makatta çatlak ve fistül oluşumu
 • Kasık fıtığı, göbek fıtığı
 • Karaciğer kist, abse ve tümörleri
 • Safra yollarının doğumsal yokluğu, kistik genişlemesi ve taş hastalığı(Kolesistektomi)
 • Pankreas kistleri ve tümörleri
 • Dalak hastalıkları ve kan hastalıklarında dalak çıkarılması(Splenektomi)

  Solunum Sistemi Cerrahi Hastalıkları

 • Doğumsal akciğer hastalıkları, kistleri
 • Akciğer enfeksiyonlarına bağlı gelişen abse ve ampiyemin tedavisi
 • Soluk borusunun doğumsal hastalıkları
 • Soluk borusuna yabancı cisim kaçması ve bronkoskopik girişimler
 • Göğüs boşluğunda kan ya da hava birikmesi (Pnömotoraks, hemotoraks)
 • Göğüs kafesinin deformiteleri (kunduracı göğüs, güvercin göğüs)

  Çocuklarda Travma

 • Trafik kazaları
 • Düşme, darp ve buna benzer genel vücut travmaları
 • Kesici, delici, karın, göğüs travmaları

  Çocukluk Çağında Kanser Hastalıkları ve Cerrahi Tedavileri

 • Böbrek tümörleri (Wilms tümörü)
 • Sinir elemanları kaynaklı tümörler(Nöroblastom)
 • Yumuşak doku tümörleri
 • Lenf bezi tümörleri
 • Karaciğer tümörleri
 • Akciğere yayılan tümörlerin cerrahi tedavisi
 • Over, testis (yumurtalık) tümörleri


  Çocuklarda Baş Boyun Cerrahisi

 • Boyun kitleleri
 • Doğumsal boyun kistleri ve sinüsleri
 • Genitoüriner sistem hastalıkları
 • Sünnet
 • Labial sineşi
 • Hipospadias
 • Vezikoüreteral reflü
 • Pelviüreterik obstrüksiyon(UPJ)