Kan Merkezi
19 Nisan 2023

   Transfüzyon Merkezimiz hastalarımızın preoperatif ve postoperatif kan ve kan ürünü ihtiyaçlarını, anlaşmalı olduğumuz Kızılay Bölge Kan Merkezinden sağlayarak gerekli uygunluk testlerinin yapıldıktan sonra hastamıza verilmesini sağlamaktadır.

   Kızılay Kan Merkezinden talep edilen kanlar eğer Kızılay’ da bulunamazsa Transfüzyon merkezine verilen yetki ile uygun özellikleri taşıyan gönüllü donörlerden (kan bağışçısı) kan alınması sağlanır.

Transfüzyon merkezimizde yapılan uygulamalar:

  • Kan bağışçısı adaylarının uygunluğunun değerlendirilmesi
  • SerTorbaya tam kan alınması
  • Kızılay Kan Merkezinden sağlanan kan ve kan ürünleri ile hastanın uygunluk testlerinin yapılması
  • Kan Merkezinden Alınan ve kullanımına gerek duyulmayan kan ve kan ürünlerinin uygun koşullarda saklanması ve gerektiğinde kullanıma verilmesi
  • Kan ve kan ürünlerinin miad kontrollerinin yapılması
  • Transfüzyon verilerinin izlenmesi ve istatistiklerin tutulması

   Transfüzyon merkezimizdeki tüm uygulamalar ‘ULUSAL KAN VE KAN BİLEŞENLERİ HAZIRLAMA, KULLANIM VE KALİTE GÜVENCESİ REHBERİ-2016 ’ ya uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Birimimizde Çalışılan Testler

  • KAN GRUBU
  • CROSS- MATCH
  • İNDİREKT COOMBS
  • DİREKT COOMBS


KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ SORUMLU DOKTORU

Uzm.Dr.

Hesna TAK ( Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı )