Doğum Hizmetleri
18 Aralık 2023

Doğum öncesinde anne adayının bilgilendirildiği, doğum sırasında takip, bakım ve tedavisinin uygulandığı, doğum sonu anne ve bebek bakımlarının yapıldığı alandır.

Normal (Spontan) Doğum
Fizyolojik Doğumdur. Gebelik ürünlerinin (fetus ve eklerinin) vücut dışına normal yollarla atılması süreciyle sonlanmasıdır. Normal şartlarda 38. - 42. haftalarda gerçekleşir.

Sezeryan Doğum
Önceden planlanarak  ya da acil gerçekleşen komplikasyonlar sonucunda karnın alt kısmına açılan kesikten gerçekleştirilen bir doğum türüdür.

Yataklı Servis
Kliniğimiz 6 SDL yatağından oluşmaktadır. Odalar tek kişilik olup her odada hastaya özel banyo ve tuvalet bulunmaktadır.

Ameliyathane
Kliniğimizin acil sezeryan ameliyatları için ameliyathanede kullanımına uygun odası bulunmaktadır.

Doğumhanede Verilen Sağlık Hizmetleri
*Normal Spontan doğum.
*Müdahale doğum (Sezeryan).


dogumhane_kapı.jpg


dogumhane_banko.jpg


dogumhane_koridor.jpg


dogumhane_oda.jpg


dogumhane_oda2.jpg