Kalite Politikamız, Misyonumuz Vizyonumuz ve Değerlerimiz
22 Haziran 2023

Kalite Politikası

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları(SKS) doğrultusunda; 

  • -  Hasta ve Çalışan güvenliğini ön planda tutarak; ölçme ve değerlendirme mekanizmalarıyla sürekli iyileştirme faaliyetlerini planlamak ve Sağlıkta Kalite Standartları’nın çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak.
  • -  Hizmet sunumunda çalışan ve hasta memnuniyetini ön planda tutarak, hastanemizin bölgemizde ilk tercih edilen kurum olması için gerekli koşulları oluşturmak.


Misyonumuz

   Tıp ahlakı kurallarına sadık kalarak din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmadan bireylerin sağlık ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamak üzere; kaliteli, etkili, hasta ve çalışan memnuniyetini önceleyen güvenilir sağlık hizmeti sunmak.

   Çağdaş tıbbi bilgi ve  beceriler ile donatılmış; kendilerini mesleklerine adamış; insana değer veren hekimler ve sağlık uzmanları yetiştirmek.

Vizyonumuz

   Bölgemizde sağlık hizmetinde ilk tercih edilen, hasta ve çalışan memnuniyetini üst seviyede tutan, ileri tetkik ve tedaviye yönelik çalışmalar yapan, kaliteli bakım veren, eğitim vearaştırmada etkin bir hastane olmak.Değerlerimiz

- Adil ve hakkaniyetli hizmet

- Mahremiyet ve gizliliği koruma

- İnsan ve emeğe saygı

- Yeniliklere açık olma

- Dayanışma ve işbirliği

- Hasta ve çalışan memnuniyeti ile güvenliği

- Bilimsel ve akılcı ilkeler