Ziyaretçilerin Uyması Gereken Kurallar
25 Nisan 2024

  Ziyaretçiler İçin Kurallar;

  ·           Çocuk Kliniği ve bulaşıcı hastalıkla yatan hasta servislerine ziyaretçi kabulü yapılmamaktadır. Bilgilendirme  sadece anne ve babaya saat 14:00-15:00 saatleri arasındadır. Hastanın ihtiyaçlarını gidermek için 19:00-20:00 saatleri arasında eşya getirebilirler. Yoğun Bakım Ünitesi için 13:00-15:00/ 18:00-20:00, Prof.Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi 13:00-15:00/ 20:00-21:00, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi 11:00-12:00/ 14:00-15:00,  Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi için 11:00-12:00 saatleri arasında sadece babalar için, anneler ise her 3 saatte bir emzirmek için üniteye alınmaktadır. Koroner Yoğun Bakım Ünitesi’nde 13:00-15:00 saatleri arasında her hasta için 1 kişi 5 dk, KVC Yoğun Bakım Ünitesi’nde 09:00-10:00/18:00-20:00 saatleri arasında her hasta için 1 kişi 5 dk, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nde 13:30-14:00 bilgilendirme saati 14:00-14:30 saatleri arasında her hasta için 5 dk anne ve babalar, KVC Servisi 13:00-15:00 saatleri arasında, Çocuk Cerrahi Servisi 13:00-14:00 saatleri arasında sadece anne babaların ziyareti gerçekleştirilmektedir.  Diğer kliniklerin ziyaret saatleri her gün 13:00-15:00 ve 19:00-20:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.

  ·           Covid-19 tanılı hastaların yattığı servislerde ziyaretçi kabul edilmemektedir.

  ·           Her hasta için aynı anda iki (2) kişiden fazla ziyaretçi kabul edilmemektedir. Servislerde ziyaret süresi 15 dakikayı geçmemelidir. 

  ·           Bebekler ve 12 yaşından küçük çocukların sağlığını korumak amacıyla ziyaretçi olarak getirilmemelidir.

  ·           Enfeksiyon riskini önlemek amacıyla, ziyaretçiler hasta yataklarına oturmamalı ve hasta eşyalarını kullanmamalıdır. Ziyaretçiler hasta odasına girerken ve çıkarken el dezenfektanı kullanılmalıdır.

  ·           Hastanın sağlığı açısından sakıncalı olabilecek durumlarda hastaya ziyaretçi yasağı konulabilir ve ziyaret doktorun iznine bağlı olabilir.

  ·           Grip, nezle gibi bulaşıcı bir hastalığınız varsa hasta ziyareti yapılmaması gerekmektedir.

  ·           Ziyaret saatleri dışında hasta yatışının gerçekleştiği durumlarda en fazla iki hasta yakınının hastaya yardımcı olmasına izin verilir. Yatışı takiben 30 dakika için bir refakatçi dışında hasta yakınlarının odadan ayrılmasına özen gösterilmelidir.

  ·           Çocuk hastaların kardeş ve arkadaşları tarafından ziyaret edilebilmesi için;

  ·         Çocuk Servisi’nde; bulaşıcı hastalığı olmayan, bağışıklık sistemi baskılanmamış hastaların ziyaretçileri baba ve 12 yaş üstü sağlıklı kardeşi olabilir. Çocuk Cerrahi Servisi’nde; hastaların katater ve açık yaraları sebebiyle ziyaretçi kabul edilemez.

  ·         Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nde; travmatik olmayan(entübe veya trakeostomili olmayan)hastaların kardeş ve arkadaşları tarafından 10 dk’yı geçmeyecek şekilde ziyarette bulunabilirler.

  ·         Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde; 5 yaş üzeri çocuklar bir seferde en fazla iki kardeş olmak üzere anne veya babadan en az birinin refakatinde her gün ve/ veya belirlenen günlerde hastane yönetimi tarafından belirlenmiş bir saatte 5 dk’yı geçmeyecek şekilde ziyarette bulunabilirler.

  ·         Hasta ziyaretçi ve refakatçi kuralları hasta/ hasta yakınına hastanın yatışı yapıldığında eğitim verilerek Hasta ve Ailesinin Eğitimi Kayıt Formu’na kaydedilir. Ayrıca hasta odalarında bulunan Yatan Hasta/ Hasta Yakını Broşürü ile hastalara duyurulur.