Üroloji
20 Eylül 2022

İdari Sorumlu

*Doç.Dr. CAHİT ŞAHİN

Hekim Kadrosu

*Doç.Dr.  ORHUN SİNANOĞLU

*Uzm.Dr. ALPER AŞIK

*Uzm.Dr. ERHAN ERDOĞAN

*Uzm.Dr. Yavuz KARACA

*Uzm.Dr. Gürol ŞİRİN

Sorumlu Hemşire
Merve ÇELEBİ

Yataklı Servis

Kliniğimiz yataklı servisi 20 yataktan oluşmaktadır. Odalar tek ve iki kişiliktir.

Poliklinik

Polikliniğimiz 5 muayene odası, 1 ultrasonografi odası, 1 küçük müdahale odası ve 1 Ürodinami odasından oluşmaktadır.

Ameliyathane

Kliniğimizin Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri tam gün tek salonu bulunmaktadır. Operasyon masaları her türlü manevraya olanak sağlayan hareketli masalar olup, lombotomi veya jinekolojik pozisyonda operasyonlar yapılabilmektedir. Ameliyathanede laparoskopik operasyonlar ve endoskopik girişimler için gerekli her türlü ekipman bulunmaktadır. Buna ilaveten bölümümüzün sahip olduğu operasyon mikroskobu ile her türlü mikrocerrahi girişim yapılabilmektedir.

Kliniğimizde verilen sağlık hizmetleri

Üroonkoloji

Kliniğimizde Ürogenital sistem kanserlerinin tanısı ve tedavileri (medikal ve cerrahi tedavileri) gerçekleştirilmektedir.

-Mesane kanseri (TUR-Mt, Radikal Sistektomi)

-Prostat Kanseri (Radikal Prostatektomi)

-Böbrek Kanseri (Radikal Nefrektomi)

Endoüroloji

Kliniğimizde iyi huylu prostat büyümesi, böbrek, üreter ve mesane taşlarının tedavisi, bazı böbrek kanserleri ve prostat kanserlerinin laparoskopik olarak tedavisi gerçekleştirilmektedir.

-TUR-P, Üretrotomi interna

-Laparoskopik radikal nefrektomi

-Laparoskopik radikal prostatektomi

-Laparoskopik Piyeloplasti (Böbrek çıkış darlığı ameliyatı)

-Kapalı Taş Ameliyatları : -Perkütan nefrolitotomi

-Ureterorenoskopi

-Laparoskopik Taş Ameliyatları

Androloji

Kliniğimizde infertilite ile ilgili operasyonlar ve sertleşme problemi ile ilgili operasyonlar başarı ile gerçekleştirilmektedir.

-Mikroskopik varikoselektomi

Cinsel fonksiyon bozukluklarının tanı ve tedavisi
Erkeğe bağlı infertilitenin tanı ve tedavisi

Çocuk Ürolojisi

Kliniğimizde çocukları ilgilendiren ürolojik problemlere tanı ve tedavi uygulanmaktadır.

-Sünnet

-İnmemiş testis

-Çocuk hastaların her türlü ürolojik taş hastalığı

-Vezikoüreteral Reflü (VUR) (İdrar geri kaçağı)

-Hipospadias (Peygamber sünneti)

Çok yakın bir tarihte ürodinamik tetkikler, spermogram , transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat biyopsisi, ESWL (vücut dışında taş kırma) tedavisi gibi işlemlerin hizmete geçirilmesi ve Lokal sistoskopi odası açılması planlanmaktadır.

Üroloji Anabilim dalında 1 yılda ortalama 50.000 civarında hastaya poliklinik hizmeti verilmekte; 1500 civarında hastaya operasyon yapılmaktadır.
Üroloji Anabilim Dalında haftada bir gün klinik konseyi, literatür takdimi ve seminer çalışması düzenli olarak yapılmaktadır.