Dermatoloji / Cildiye
16 Şubat 2024

Hastanemizin açılışı ile beraber Cildiye Polikliniğimiz de hizmet vermeye başlamıştır. Birisi doğum izninde olmak üzere toplam 3 uzman doktor bulunmaktadır. 2 uzman doktor ile poliklinik hizmetleri yürütülmektedir. Halen hastanemizin ana binasında poliklinik binası ikinci katta iki poliklinik ve Çekmeköy Ek Hizmet Binası'nda bir poliklinik olmak üzere toplam 3 poliklinik hizmet vermektedir. Hastalarımız 182 ve ya internet üzerinden randevu alarak müracat edebilmektedirler. Polikliniklerimizde hastaların muayeneleri, gerekli tetkik ve medikal tedavileri planlanmakta olup gerek görülen hastalara aşağıdaki girişimsel tedavi/tanı yöntemleri de hastane imkanları ölçüsünde uygulanabilmektedir.

Girişimsel Tedavi/Tanı Yöntemleri:
1. Kriyoterapi (Sıvı Azot ile dondurma)
2. Elektrokoter 
3. Punch Biyopsi
4. Lezyon eksiyonu/küratajı 
5. Intralezyonel İlaç Enjeksiyonu
6. Paterji Testi
 

İdari Sorumlu    

Uzm. Dr.

Özlem AKIN ÇAKICI 

Doktor Listesi   

Uzm. Dr.

Muazzez Çiğdem OBA KAYMAZ

Uzm. Dr.

Ayşe Nigar DURMUŞ UÇAR