Kardiyoloji
16 Mayıs 2024

İdari Sorumlusu

Doç. Dr.

Kanber Öcal KARABAY


Eğitim Sorumlusu

Doç. Dr.

Emre YALÇINKAYA


Doktor Listesi   

Doç.Dr.

Şükrü ÇETİN

Doç.Dr.

Songül ÜSALP

Uzm. Dr.

Ali BAYRAKTAR

Uzm.Dr.

Behzat ÖZDEMİR

Uzm.Dr.

Filiz ÇELEBİ

Uzm.Dr.

Melike POLAT

Uzm.Dr.

Önder DEMİRÖZ

Uzm.Dr.

Direnç YILMAZ


Asistan Doktor Listesi 

Asst. Dr.

Büşra TOZLU

Asst. Dr.

Muhammed BAYRAM

Asst. Dr.

Burak TAY

Asst. Dr.

Serap ÖZKAN

Asst. Dr.

Satı Selda PİRİNÇ

Asst. Dr.

Süleyman Kürşad ÖZEL

Asst. Dr.

Ege Alp DAĞDEVİREN

Asst. Dr.

Elif KARATEKİN

Asst.   Dr.     Muhammed OSAMA SOUBHAN
Asst.   Dr.     Simru KALFAOĞLU
Asst.   Dr.     Tansel BİLİR
Asst.   Dr.      Esra DEMİRHANKARDİYOLOJİ


Kalp ve damar sistemini inceleyen bir bilim dalıdır. Kardiyoloji branşında ihtisasını tamamlamış kimse kardiyolog ünvanını alır.

Kardiyoloji doktorlarımızın ilgilendiği hastalıklar aşağıda sıralanmaktadır.

 • Hipertansiyon
 • Kalp damar hastalığı
 • Kalp krizi
 • Kalp kapak hastalıkları
 • Ritim bozuklukları
 • Kalp yetmezliği
 • Kalp zarı (perikard) hastalıkları (Perikardit/miyokardit )
 • Boyun damarı (karotis) hastalıkları
 • Bacak damarı (periferik arter) hastalıkları
 • Kalp tümörleri
 • Kalp enfeksiyonu (enfektif endokardit)

Birimlerimiz

 • Kardiyoloji polikliniği
 • EFOR-HOLTER ünitesi
 • Ekokardiyografi ünitesi
 • Kardiyoloji servisi
 • Koroner yoğun bakım
 • Anjiyo ünitesi

Kardiyoloji polikliniği

Randevulu hastalar, heyet hastaları, konsultasyonların bakıldığı birimdir. Polikliniğe başvuran hastaların randevulu olması istenilmektedir. Hasta olmadan işlem yapmak yasalara uygun olmadığı için ilaç yazılamaz ve rapor çıkartılamaz. Hastaneye gelemeyen evde bakım hastalarının 444 38 33 no’lu evde bakım hizmetlerine başvurmaları önerilmektedir.

Efor-Holter

Bu ünitede tansiyon holter , ritim holter, transözefageal ekokardiyografi ve efor testi yapılmaktadır. Burada yer alan birimler randevulu hizmet vermektedir. Doğrudan randevu alınamamakta, kardiyoloji hekiminin uygun gördüğü hastalara poliklinik sekreteri tarafından randevu verilmektedir.

Tansiyon holter; hastanın koluna tansiyon manşonu takılarak yapılan ve 22-24 saat süresinde her 30-60 dakika aralıklarla tansiyonu ölçen cihazdır. Bu testin amacı hastaların günlük yaşamda kan basıncı seviyesini görmektedir. Ayrıca bu test vasıtasıyla gece –gündüz tansiyonu ölçülebilmektedir.

Ritim holter; 24-48 saat süresinde hastanın ritmini ölçen bir cihazdır. Bu testin yapılabilmesi için erkek hastalar göğüs kıllarını kesmeli ve rahat kıyafet ile gelmelidir. Test hastanın göğüs bölgesine takılan elektrotlar ile yapılmaktadır.

Transözefageal ekokardiyografi ; standart ekokardiyografinin yetersiz kaldığı yerlerde yemek borusu yolu ile kalbin görüntüleme yöntemidir. İşlemin yapılabilmesi için en az 4 saatlik açlık gerekmektedir.

Efor testi ; kalbi kademe kademe zorlayarak kalbin cevabını EKG ve Kan Basıncını izleyerek yapılan bir çalışmadır. Bu sırada hasta ritmi artan bir bant üzerinde çeşitli hızlarda yürütülür, gerekirse koşturulur. Testin iyi yorumlanabilmesi için erkek hastaların göğüs kıllarını kesmeleri gerekmektedir. İsteyen hastalar test yapılırken temiz spor ayakkabısı varsa getirebilir. Aksi halde test ayakkabısız yapılacaktır.

IMG_0735.JPG

IMG_0737.JPG

IMG_0742.JPG

Ekokardiyografi

Ses dalgaları kullanılarak kalbin yapısı ve işlevinin incelenmesine yarayan görüntüleme yöntemidir. Hamilelerde güvenlidir. Randevu ile hizmet vermektedir. Doğrudan randevu alınamamakta, kardiyoloji hekiminin uygun gördüğü hastalara poliklinik sekreteri tarafından randevu verilmektedir.


Kardiyoloji servisi

Kalp hastalıkları açısından hayati riski devam eden ancak yoğun bakım ihtiyacı olmayan hastalar takip edilmektedir. Yoğun bakım takip süresi dolmuş kalp krizi geçiren hastalar, kalp yetmezliği, ritim bozukluğu, kalp kapak hastalıkları ve kalp kası/zarı iltihabı (miyokardit/perikardit) olan hastalar yatmaktadır. 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Hastayı takip eden doktor ve hemşirenin kararına göre refekatçi kabul edilebilmektedir.

Koroner yoğun bakım

Koroner yoğun bakım ünitesi, kalp hastalığından dolayı ciddi hayati risk taşıyan hastaları yakın takip edildiği ünitedir. Kalp krizi, kalp yetmezliği, aritmiler (ritim bozuklukları), kalp kası/zarı iltihabı (miyokardit/perikardit) olanlar hastalar ve stent/balon yapılan hastalar yatmaktadır. Yoğun bakımımızda 9 yatak bulunmakta ve 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Refekatçi kabul edilmemektedir.

resim.jpg

koroner1.jpeg

Anjiyo ünitesi

Anjiyografi damarların görüntülenmesi yöntemidir, tedavi değil teşhis yöntemidir. X ışınları kulanılarak yapılmaktadır. Onun için hamileler anjiyo birimine girmesi önerilmez. İşlemin yapılabilmesi için hastanın en az 4 saat aç olması gerekir, acil durumlarda hastanın açlık durumuna bakılmamaktadır.  Anjiyo kasık yada koldan yapılmakta ve 20-30 dakika sürmektedir. Doğrudan randevu alınamamakta, kardiyoloji hekiminin uygun gördüğü hastalara anjiyo birimi tarafından randevu verilmektedir. Kliniğimizde koroner ve periferik damarlar için anjiyografi stent işlemi yapılmakta buna ek olarak kasık yoluyla kapalı yoldan kalpteki delikler (ASD) kapatılmaktadır.